ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως πρωτοπόρα στον χώρο των γύψινων διακοσμήσεων, στις εφαρμογές ξηράς δόμησης, της θερμοπρόσοψης, των ελαιοχρωματισμών και στις εξωτερικές κατασκευές με τη χρήση σύγχρονων υλικών.

Οικονομικές καταστάσεις